Archief voor de ‘Nieuws’ Categorie

Vooraankondiging promotie voetbaldag voor meiden

Op woensdag 4 mei 2016, in de meivakantie, zal SJO ZVC ’14 op Sportpark “Hoogte der Heide” te Gasselte een promotiedag voetbal organiseren speciaal voor meiden. Het gaat hier om meiden in de leeftijdscategorie van 6 t/m 18 jaar. Voor een bedrag van €5,- kunnen de meiden voetballen van 09.30 uur tot ongeveer 15.00 uur. Hiervoor kunnen zij het volgende verwachten:

  • een clinic gegeven door professionele trainers
  • een toernooi samen met andere meiden
  • een goodiebag met allerlei informatie
  • een dag vol plezier.

Deze dag is niet alleen voor meiden die al voetballen, maar juist ook voor meiden die nog niet voetballen bij een vereniging. Lijkt het je leuk om mee te doen, geef je dan snel op!!!! We hebben plaats voor 150 deelnemers, vol = vol!!!!

Voor deze dag is het nodig om je in te schrijven. Dit kan via http://voetbaldagzvc14.jimdo.com. De inschrijving is pas definitief wanneer zowel het aanmeldformulier als de betaling binnen is. Hiervoor ontvangt u via de mail meer informatie over. Wanneer meer informatie bekend wordt over deze leuke en leerzame dag, krijgt u van ons meer te horen. Houd de website dus in de gaten!!!

Snertcross en Nieuwjaarsreceptie

Zondag 10 januari: 

14.00 uur: Snertcross

15.30 uur: Nieuwjaarsreceptie

De jeugd van de SJO afdeling Gasselte is ook van harte welkom om de snertcross te lopen. Er zal hiervoor een verkort parcours worden uitgezet.

Wij wensen u fijne kerstdagen en een gezond en sportief 2016

Bestuur v.v. G.K.C.

Kanonnen uit de kelder

Kanonnen uit de kelderDe meest beoefende sport ter wereld. De Champions League, het WK, allemaal voetbalevenementen waar je niks van wilt missen. Terwijl de onderkant van dit circus elke ochtend in het weekend door iedereen te zien en te beoefenen is. In Kanonnen uit de kelder beschrijft Peter Kroezenga zijn eigen avonturen in de laagste regionen van deze subcultuur. Hilarische, ontroerende en spannende verhalen waar de herkenning van afdruipt en waarvan je gaat hopen dat het snel weer zaterdag– of zondagochtend is.

 

Wil je het nieuwe boek van Peter Kroezenga ook bemachtigen? Bestellen kan hier! Een ideaal cadeautje voor Sint of Kerst!

Uitnodiging algemene ledenvergadering (25-11-2015)

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de algemene leden vergadering. Komt allen!

Woensdag 25 november 2015

Algemene ledenvergadering v.v. G.K.C.

Aanvang 20.00 uur

Kantine sportpark Hoogte der Heide

1. Opening/mededelingen

2. Notulen vorige algemene ledenvergadering (op te vragen bij de secretaris)

3. Jaarverslag secretaris

4. Jaarverslag jeugdbestuur

5. Nieuw huishoudelijk reglement (hier te vinden en ter inzage in de bestuurskamer)

6. Overdracht financiën O.E.S. naar G.K.C.

7. Jaarverslag penningmeester / begroting 2015/2016 (vanaf 18 november op te vragen bij de penningmeester)

8. Verslag kascommissie

9. Vaststelling contributie

10. Bestuursverkiezing (aftredend en niet herkiesbaar Wim Vloo) kandidaten kunnen zich een half uur voor de vergadering melden in de bestuurskamer

11. Rondvraag

Het bestuur is nog op zoek naar geschikte kandidaten die zich beschikbaar stellen voor een bestuursfunctie. Lijkt je het leuk om samen met een jong enthousiast bestuur je in te zetten voor onze mooie club, meld je dan aan bij het bestuur. Vele handen maken licht werk!

Kleuterkamp

Van 5 t/m 8 en 10 t/m 12 augustus wordt op sportpark Hoogte der Heide in Gasselte een sportkamp voor kleuters georganiseerd. Tijdens dit kamp kunnen kinderen van 4 t/m 6 jaar oud kennis maken met allerlei sporten in de gemeente Aa en Hunze. De kosten bedragen €25,- per kind. Meer informatie is te vinden op www.kleuterkamp.nl.