• Club van 50

 • De club van 50
  De club van 50 is een groep mensen die v.v. GKC een warm hart toedragen en daarvoor op vrijwillige basis per jaar een bedrag van €50,- doneren. Het grootste deel van de beschikbare gelden wordt, op voorstel van de club van 50, besteed aan projecten die niet uit de normale begroting betaald kunnen worden.

  Bestedingsdoel club van 50
  Elk jaar rond september/oktober wordt er een bijeenkomst gepland waarbij alle leden van de club van 50 uitgenodigd worden. Tijdens die bijeenkomst wordt er gebrainstormd en worden er voorstellen ingediend over het bestedingsdoel. Het bestedingsdoel met de meeste stemmen die avond wordt getoetst of het haalbaar is. Eenieder wordt daarna op de hoogte gesteld over het bestedingsdoel.

  Wat betekent het om lid te zijn van de club van 50?
  - U steunt v.v. GKC
  - U krijgt een vermelding op het club van 50 bord in de kantine
  - U heeft medezeggenschap over de besteding van de opbrengst van de club van 50
  - U ontvangt natuurlijk eeuwige roem!

  Wie kunnen er lid worden van de club van 50?
  Iedereen kan lid worden van de club van 50, mits 18 jaar of ouder. Verder is het mogelijk om individueel, als team of als duo lid te worden.

  Hoe verloopt het lidmaatschap van de club van 50?
  Het lidmaatschap loopt van 1 september tot en met 31 augustus. De leden ontvangen in september een factuur. Het bedrag van de jaarlijkse bijdragen wordt op een aparte rekening geboekt en zal buiten de begroting van de penningmeester gelaten worden. De rekening wordt onder auspciën van de penningmeester van v.v. GKC beheerd.

  Hoe kan je lid worden van de club van 50?
  In de kantine van v.v. GKC is een inschrijfformulier verkrijgbaar. Dit inschrijfformulier dient ingevuld en ondertekend ingeleverd te worden bij Willem Hadderingh of Jarno Oosting.
  Ook kunt u een mail sturen naar infovvgkc@gmail.com